Industrija Mesa ::: Petković :::

Kompanija - Standardi i politika kvaliteta

Zalažemo se za to da ime naše kompanije stoji u vrhu najcenjenijih preduzeća u industriji mesa Srbije. Sebi smo postavili zadatak da kao ozbiljna, profesionalna i visoko cenjena kompanija ostvarimo vrhunske higijensko-sanitarne i tehničko-tehnološke uslove rada.
Naš osnovni cilj je proizvodnja i prerada najkvalitetnijeg svinjskog i goveđeg mesa koje je higijenski i toksikološki bezbedno. Primenom savremenih strategija upravljanja kvalitetom i stalnim radom na unapređenju performansi procesa, našim potrošačima obezbeđujemo izuzetan kvalitet i prepoznatljiv ukus naših proizvoda.

Sebi smo postavili zadatak da očuvamo i negujemo tradiciju prerade mesa. Stečeno poverenje kupaca održavamo visokim kvalitetom svežeg mesa koji se zasniva na sopstvenom tovu svinja i junadi, i negujemo našom posvećenošću i stalnim ulaganjima u modernu opremu i tehnologiju kao i radom na razvoju prodajne mreže.

Osluškujemo zahteve naših potrošača za poboljšanje starih i kreiranje novih proizvoda.
Naše najveće bogatstvo ste Vi i mi Vam nudimo samo najbolje.